Инсталация

API
Контакти и компании
/leads/create.json
/leads/edit.json
/leads/delete.json
/leads/get.json
/leads/addnote.json
/leads/uploadfile.json
Възможности
/opportunities/create.json
Изпращане на SMS
/sendsms/smsmt.json