Правно уведомление

Мислете глобално, действайте локално и лесно разширявайте бизнеса си на нови пазари.

Независимо от правата и задълженията, поети по договор от всеки клиент, потребителят на услугата се задължава да използва сайта в съответствие със закона, да не го използва за цели, различни от тези, за които е предназначен, и да избягва всякакви действия, които могат да попречат на нормалното му използване. При никакви обстоятелства сайтът не може да се използва в ущърб на правата и интересите на трети лица или на DATALYSE GROUP LTD, нито за извършване на незаконни дейности или дейности, противоречащи на пазарните или социално-икономическите разпоредби. Потребителят ще се въздържа от получаване на данни или информация чрез процедури или приложения, различни от тези, които са разрешени и предоставени от този уебсайт, DATALYSE GROUP LTD си запазва правото да оттегли или спре услугата на тези потребители, които не спазват някое от правилата за използване, посочени тук, или всяко друго, което може да се счита за подобно. Потребителят приема, че "ДАТАЛИС ГРУП" ЕООД не носи отговорност за съдържанието или информацията на трети страни, които могат да се появят на неговата уебстраница, нито за възможното прекъсване на предлаганите услуги поради технически причини или форсмажорни обстоятелства. DATALYSE GROUP LTD не може да гарантира неприкосновеността на личния живот и сигурността при използването на сайта, нито да избегне възможността неупълномощени трети страни да узнаят характеристиките и/или обстоятелствата, свързани с използването на сайта от потребителите. DATALYSE GROUP LTD не може нито да контролира, нито да гарантира липсата на компютърни вируси или други нежелани елементи, които чрез сайта могат да предизвикат промени или неизправности в хардуерните или софтуерните системи на потребителите, като се изключва всякаква отговорност за щети, които биха могли да бъдат причинени по тази причина. Сайтът може да използва "бисквитки", когато потребителят сърфира в интернет, и системата може да разпознае браузърите, използвани за достъп до сайта, след като те са били регистрирани. Във всеки случай потребителят има възможност да предотврати инсталирането на "бисквитки" на твърдия си диск. В случай че Потребителят е Клиент на една или няколко Услуги, предоставяни от ДАТАЛИЗ ГРУП ЕООД, Потребителят упълномощава ДАТАЛИЗ ГРУП ЕООД да включи в уебсайта, че Потребителят е Клиент на Услугите на ДАТАЛИЗ ГРУП ЕООД и да публикува в уебсайта резултатите и информацията, получени по отношение на Потребителя чрез Услугите, предоставяни от ДАТАЛИЗ ГРУП ЕООД. В случай на въпроси относно използването на сайта, моля, изпратете имейл до: [email protected] В съответствие с разпоредбите на член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли 2002 г. за услугите на информационното общество и електронната търговия, цялата необходима информация за управителя на уебсайта е описана по-долу: - Име на компанията: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Регистриран офис: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Обединено кралство - Обединеното кралство Номер на компанията 11460587 - Имейл адрес: [email protected]

Готови ли сте?

Създайте своя акаунт в Datalyse сега
Благодаря ви! Вашата заявка е получена!
Упс! Нещо се е объркало при изпращането на формуляра.
Започнете с 3 прости стъпки
Без постоянство
;